Kategorie


Archiwum

NASZ PATRON -
prof. Mieczysław Albert Krąpiec OP

to wielki myśliciel, naukowiec, pedagog, patriota i kapłan,
to wieloletni rektor KUL
i słynny filozof.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
na temat
prof. Mieczysława A. Krąpca OP
KLIKNIJ:
TUTAJ oraz TUTAJ!


Jesteśmy szkołą objętą patronatem KUL!

PRZECZYTAJ RELACJĘ
z uroczystości nadania naszej szkole imienia
prof. Mieczysława A. Krąpca OP
w dniu 24 maja 2013 roku
KLIKNIJ TUTAJ!

OBEJRZYJ ZDJĘCIA
z tej wielkiej uroczystości szkolnej
KLIKNIJ:
TUTAJ oraz TUTAJ!


Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

dowiedz się więcej!


Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie

MOTTO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

"Dobre działanie stanowi dobrego człowieka."

/prof. Mieczysław A. Krąpiec OP/
Podsumowanie projektu „Razem dla Wrotkowa”

PROJEKTY LOKALNE

RAZEMdlaWROTKOWAPowołanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków, przygotowanie przez uczniów szeregu inicjatyw skierowanych do mieszkańców, rozwój współpracy młodzieży z instytucjami i podmiotami działającymi na Wrotkowie – to najważniejsze rezultaty projektu „Razem dla Wrotkowa. Program wspierania partycypacji młodzieży”.

Dnia 12 września 2014 r. (piątek) odbyła się w Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie konferencja podsumowująca ten projekt, zrealizowany w latach 2012-2014 przez szkołę we współpracy z Fundacją Działań Edukacyjnych KReAdukacja.

- Program wspierania partycypacji młodzieży Fundacji KReAdukacja zasługuje na upowszechnianie w szkołach i społecznościach lokalnych – stwierdziła dyrektor Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie p. Elżbieta Kot. Równocześnie podziękowała Fundacji KReAdukcja i młodzieży za zaangażowanie w projekt i podejmowanie wartościowych działań.

Podczas spotkania prezes Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja p. Sylwia Ciołek zaprezentowała założenia przyświecające powstaniu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków, natomiast trenerzy prowadzący zajęcia przedstawili efekty pracy z grupami młodzieży.

W konferencji udział wzięli m.in.: radny miasta Lublin p. Tomasz Pitucha, przewodniczący Rady Dzielnicy Wrotków p. Piotr Popiel i zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin p. Mirosław Jarosiński. Obecni byli również dyrektorzy lubelskich szkół, rodzice uczestników projektu oraz uczniowie i nauczyciele.

Projekt „Razem dla Wrotkowa. Program wspierania partycypacji młodzieży” był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Share Button
Beata Nowak-Przech

Hura Makulatura 2014

KONKURSY, NEWSY Z BIBLIOTEKI

hura-makulaturaInformujemy, że Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie przystąpiło do udziału w trzeciej edycji konkursu „Hura Makulatura” organizowanego przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw proekologicznych, poprzez angażowanie ich we wspólne przedsięwzięcia, związane z selektywną zbiórką odpadów.

Konkurs trwa do 10 listopada 2014 roku. Akcję na terenie naszej szkoły koordynuje biblioteka szkolna.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE znajdują się TUTAJ oraz TUTAJ!

Serdecznie zapraszamy wszystkich UCZNIÓW oraz ich RODZICÓW do aktywnego udziału w tej proekologicznej akcji.

Share Button
Ewa Osoba

Szkolne Czytanie Sienkiewicza – relacja

NEWSY Z BIBLIOTEKI

SIENKIEWICZ-lubieTOW dniu 9 września 2014r. (wtorek), czyli trzy dni po akcji Narodowego Czytania „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, zainicjowanej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, w naszej szkole odbyło się Szkolne Czytanie Sienkiewicza.

Pomysłodawczynią akcji była p. Beata Nowak-Przech, która zachęciła do współudziału w niej nie tylko p. Ewę Osobę, nauczyciela bibliotekarza, ale również nauczycieli polonistów naszego gimnazjum: p. Iwonę Kozak, p. Ewę Kożuszek i p. Annę Raganowicz.

Do akcji aktywnie włączyli się również nasi UCZNIOWIE! :-)

WIĘCEJ O TYM WYDARZENIU przeczytasz na blogu biblioteki szkolnej – KLIKNIJ TUTAJ!

Share Button
Ewa Osoba

Kiermasz książek używanych

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SU-logoW dniu 03.09.2014r. (środa) odbył się w naszej szkole kiermasz książek używanych zorganizowany przez Samorząd Uczniowski naszego gimnazjum. Podczas kiermaszu można było zarówno sprzedać własne książki, jak i kupić podręczniki, z których już „wyrośli” starsi koledzy.

Zachęcamy Was do szanowania swoich podręczników (oraz innych książek), bo mogą przydać się jeszcze młodszym kolegom i koleżankom w przyszłym roku! Pozdrawiamy!

kiermasz2014

Share Button
Małgorzata Fajgielska

Nowe zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów

PSYCHOLOG INFORMUJE, WIEŚCI Z SEKRETARIATU

logo-szkolyInformujemy, że od 2 sierpnia 2014 r. obowiązuje nowy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin stanowiący załącznik do Uchwały Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.2014.2572).

UWAGA! Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie od 1 września 2014 r. do 15 września 2014 r.!

ZAŁĄCZNIKI do POBRANIA:

Szczegółowe informacje o pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

POBIERZ PLIK!

Uchwała z dnia 26 czerwca 2014 r. wraz z załącznikami – WNIOSEK:

POBIERZ PLIK!

Share Button
Magdalena Krawczyk

Wyprawka szkolna 2014

PSYCHOLOG INFORMUJE, WIEŚCI Z SEKRETARIATU

logo-szkolyInformujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek na terenie Miasta Lublin.

UWAGA! Wnioski można składać do dnia 5 września 2014 roku włącznie!

Termin składania wniosków ustalony został zarządzeniem nr 1/8/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 sierpnia 2014 roku – obowiązuje od dnia wejścia w życie zarządzenia do dnia 5 września 2014 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ:

POBIERZ PLIK!

Share Button
Magdalena Krawczyk

Słowo od Patrona, czyli motto naszej szkoły na rok szkolny 2014/2015

PATRON SZKOŁY

patron-szkoly5

MOTTO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

„Dobre działanie stanowi dobrego człowieka.”

/prof. Mieczysław A. Krąpiec OP/

Share Button
Anna Raganowicz

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 – harmonogram

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE, WIEŚCI Z SEKRETARIATU

logo-szkolyRozpoczęcie roku szkolnego dla młodzieży Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie w dniu 1 września 2014 roku (poniedziałek):

Godzina 9:00 –  Msza Święta w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Lublinie dla całej społeczności szkolnej Gimnazjum nr 3 – uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły. Po mszy wychowawcy wraz ze swoimi klasami przechodzą do szkoły.

Godzina 10:15klasy  pierwsze – spotkanie z dyrektorem szkoły i wychowawcami w sali nr 10, a następnie przejście do sal lekcyjnych:

• kl. 1a – s. 213
• kl. 1b – s. 108
• kl. 1c – s. 5

Godzina 10:15 - klasy drugie i trzecie – spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych:

• kl. 2a – s. 206, kl. 2b – s. 105, kl. 2c – s. 205, kl. 2d – s. 208

• kl. 3a – s. 106, kl. 3b – s. 113, kl. 3c – s. 207, kl. 3d – s. 107

Share Button
Magdalena Krawczyk

Egzaminy poprawkowe 2014

WIEŚCI Z SEKRETARIATU

logo-szkolyInformujemy, że egzaminy poprawkowe w Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie odbędą się w dniach 25 i 26 sierpnia 2014 roku według następującego harmonogramu:

25.08.2014r. (poniedziałek)
• godz. 8:00 – chemia, s. 113
• godz. 10:00 – geografia, s. 107
• godz. 10:00 – biologia, s. 108

26.08.2014r. (wtorek)
• godz. 8:00 – edukacja dla bezpieczeństwa
• godz. 8:30 – matematyka, s. 106
• godz. 12:00 – wf

Share Button
Magdalena Krawczyk

Wyniki ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

NASZE SUKCESY, SAMORZĄD UCZNIOWSKI, WIEŚCI Z SEKRETARIATU, WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

logo-szkolyW dniach 26.05.2014r. – 03.06.2014r. w naszym gimnazjum została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna przez wizytatorów do spraw ewaluacji.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa.

Ewaluacja ma na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z póżn zm.).

Szkoła może spełniać te wymagania w pięciu poziomach:

• Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę,
• Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę,
• Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę,
• Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę,
• Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

W Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie ocenie zostały poddane 3 z 12 obszarów, które oceniono następująco:

Obszar I – Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu siępoziom A,

Obszar II – Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowejpoziom B,

Obszar III – Respektowane są normy społecznepoziom A.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu: nauczycielom i pracownikom szkoły, uczniom, rodzicom, partnerom zewnętrznym.

Share Button
Elżbieta Kot

Zestaw podręczników dla klas 1-3 naszego gimnazjum na nowy rok szkolny

WIEŚCI Z SEKRETARIATU

logo-szkolyZapraszamy do zapoznania się z zestawem podręczników dla klas 1-3 obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015 w Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie.

Pliki do pobrania z listą podręczników dla każdego poziomu klas dostępne są w formacie PDF, do których linki zamieszczamy poniżej.

Prosimy też o zwrócenie uwagi na dopiski kursywą w liście podręczników, bowiem zawierają one istotne informacje dotyczące zakupu podręczników i zeszytów ćwiczeń, np.: język polski – zeszyty ćwiczeń do zakupienia dopiero we wrześniu po konsultacji z nauczycielem; informatyka – podręcznik z klasy 1 będzie obowiązywał w klasie 3 itp.

PLIKI DO POBRANIA (w formacie PDF):

Zestaw podręczników dla klasy 1 gimnazjum – POBIERZ PLIK!

Zestaw podręczników dla klasy 2 gimnazjum – POBIERZ PLIK!

Zestaw podręczników dla klasy 3 gimnazjum – POBIERZ PLIK!

Share Button
Magdalena Krawczyk

Sprzedaj swoje stare podręczniki i podziel się niepotrzebnymi lekturami!

SAMORZĄD UCZNIOWSKI, WOLONTARIAT

books1UWAGA!!! :-) Nasz Samorząd Uczniowski organizuje już w pierwszym tygodniu września nowego roku szkolnego 2014/2015 KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW 2014 oraz CHARYTATYWNĄ ZBIÓRKĘ NIEPOTRZEBNYCH LEKTUR SZKOLNYCH.

Wszystkich zainteresowanych sprzedażą lub kupnem używanych podręczników prosimy o kontakt z nami  do końca sierpnia 2014r. drogą elektroniczną: sugim3lbn@gmail.com – w wiadomości prosimy przesłać swoje imię i nazwisko oraz dokładny spis podręczników do sprzedaży wraz z ceną (w przypadku sprzedających)  lub spis poszukiwanych podręczników (w przypadku kupujących). Ta wymiana informacji znacznie ułatwi organizację kiermaszu.

Aby uniknąć ewentualnych rozczarowań podczas sprzedaży lub zakupów, przed kupnem/sprzedażą podręczników prosimy wszystkich o wnikliwe zapoznanie się z obowiązującym w naszej szkole w roku szkolnym 2014/2015 zestawem podręczników - POBIERZ PLIK!

W czasie trwania kiermaszu używanych podręczników, planujemy też zbiórkę podręczników dla tych, których nie stać nawet na zakup tych używanych oraz zbiórkę niepotrzebnych lektur szkolnych obowiązujących w gimnazjum – orientacyjna lista lektur, które będziemy zbierać dostępnaTUTAJ!

Zebrane lektury szkolne wolontariusze samopomocy koleżeńskiej z naszego „Banku Pomocy” wykorzystają w swojej pracy ze swoimi podopiecznymi – kolegami i koleżankami, którym czytanie nie przychodzi łatwo, podobnie jak nauka języka polskiego…

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym kiermaszu oraz w naszej zbiórce! :-)

SU-logo2

Share Button
Anna Raganowicz

Nauczycielskie i Uczniowskie OSKARY 2014!

KONKURSY, SAMORZĄD UCZNIOWSKI, UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

OSKARYNauczycielskie i Uczniowskie Oskary 2014 zorganizowane zostały w czerwcu 2014r. w Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie przez Samorząd Uczniowski pod opieką p. Anny Raganowicz  i p. Anny Skamrot.

Gala wręczenia Nauczycielskich Oskarów odbyła się dnia 26 czerwca 2014r. (czwartek), a Uczniowskich Oskarów – 27 czerwca 2014r. (piątek) podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2013/2014 dla klas 3 we czwartek oraz klas 1 i 2 w piątek.

Nauczycielskie Oskary przyznawali uczniowie, a Uczniowskie Oskary – nauczyciele. Głosowanie było tajne. Opisy poszczególnych kategorii i anonimowe ankiety do głosowania dla uczniów i nauczycieli przygotowała Rada SU. Wyniki głosowania (bez opisów kategorii) zamieszczamy poniżej.

Nauczycielskie Oskary 2014:

1. ŻARTOWNIŚ ROKU – p. Andrzej Osoba (nauczyciel historii);
2. PRACOWNIK ROKU – p. Krystyna Rewińska (nauczycielka fizyki);
3. ZŁOTY WYKŁADOWCA – p. Małgorzata Lasota-Czubińska (nauczycielka chemii);
4. BRATNIA DUSZA – p. Anna Raganowicz (nauczycielka języka polskiego i Opiekun SU);
5. DIAMENT ROKU  (kategoria specjalna) – p. Elżbieta Kot (nauczycielka geografii i dyrektor Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie).

Uczniowskie Oskary 2014:

1. CHODZĄCA KULTURKA – Mikołaj Sawa z kl. 3b
2. AKTYWISTA – Ernest Kamiński z kl. 2d (Radny Młodzieżowej Rady Miasta Lublin)
3. BUJAK POSPOLITY – Kacper Chrześcijanek z kl. 2d
4. PRACUŚ SZLACHETNY – Arkadiusz Grunwald z kl. 2c (m.in. Redaktor Naczelny „Pisaka”)
5. TRYBUN LUDOWY -  ex aequo: Maddalena Rękas z kl. 3a (Przewodnicząca Rady SU) i Michalina Ostrowska z kl. 2c (Wiceprzewodnicząca Rady SU)

Wszyscy zwycięzcy w poszczególnych Oskarowych kategoriach zostali uhonorowani złotymi medalami i pamiątkowymi dyplomami z nadanym tytułem, a Diament Roku wyróżniony został specjalnym pucharem!

Zwycięzcom gratulujemy! :-)

Share Button
Anna Raganowicz

To już jest koniec….. matematycznych sukcesów w tym roku szkolnym!!

KONKURSY, NASZE SUKCESY

matematyka7Już po raz piąty w tym roku szkolnym, uczniowie naszego gimnazjum sięgnęli po najwyższe trofea w matematycznych zmaganiach o zasięgu międzyszkolnym (po raz czwarty w konkursach ogólnopolskich).

W maju 2014 roku odbył się Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Albus 2014, organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. W konkursie tym wzięło udział 2315 gimnazjalistów z całej Polski. Nasi uczniowie nie zawiedli po raz kolejny.

W grupie laureatów znaleźli się: Patrycja Mirosław – 1a, Cezary Gabryel – 1a, Justyna Osińska -1a i Wiktor Ciosek – 1b, a wyróżnienia uzyskali: Kacper Myszka – 3a, Mateusz Krzowski – 2b i Kordian Gąbka – 1c.

Gratulujemy po raz kolejny! Wierzymy,  że wakacyjny wypoczynek tylko wzmocni Wasz zapał do matematycznych zmagań!

Share Button
Elżbieta Wojtowicz

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 – harmonogram

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE, WIEŚCI Z SEKRETARIATU

logo-szkolyUWAGA! Wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem uroczystości zakończenia roku szkolnego 2013/2014 dla klas pierwszych, drugich i trzecich w Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie w dniach 26 i 27 czerwca 2014r. (czwartek i piątek):

 

 

klasy trzecie – 26 czerwca 2014r. (czwartek)

16:00 – spotkanie z nauczycielami i dyrektorem w sali nr 10, wręczenie nagród, dyplomów, listów pochwalnych, krótka część artystyczna, a następnie spotkanie w salach lekcyjnych z wychowawcami:

3a – s. 207, 3b – s. 5, 3c – s. 108, 3d – s. 213

klasy pierwsze i drugie – 27 czerwca 2014r. (piątek)

9:00 – Msza Św. dla wszystkich gimnazjalistów (1, 2 i 3 klasy), nauczycieli i rodziców w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Lublinie;

po Mszy Św. – spotkanie kl. 1 i 2 z nauczycielami i dyrektorem na dziedzińcu przed wejściem bocznym do gimnazjum, wręczenie nagród, dyplomów, listów pochwalnych, krótka część artystyczna, a następnie spotkanie w salach z wychowawcami.

1a – s. 206, 1b – s. 105, 1c – s. 205, 1d – s. 209

2a – s. 106, 2b – s. 113, 2c – s. 207, 2d – s. 107

Share Button
Magdalena Krawczyk

Złoty Dyplom dla naszego chóru „Konsonans”

KONKURSY, NASZE SUKCESY, PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE

spiewajaca-polska17 czerwca 2014 r. (wtorek) w Chatce Żaka UMCS, odbył się koncert „Mistrz i Uczniowie”. W koncercie tym, obok najlepszych chórów okręgu lubelskiego, biorących udział w Ogólnopolskim Programie Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”, wystąpił nasz chór – „Konsonans” pod dyrekcją pani Joanny Ośko.

Nasi chórzyści zaśpiewali harcerską piosenkę „Krajka”. Podczas koncertu nastąpiło też ogłoszenie wyników VIII Wojewódzkiego Konkursu Chórów Szkolnych oraz wręczenie pucharów i dyplomów. Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że nasz szkolny chór zdobył najwyższą nagrodę – ZŁOTY DYPLOM. Należy dodać, że jest to kolejna taka nagroda dla naszych śpiewających gimnazjalistów.

KONSONANS

Nasz chór szkolny „Konsonans” podczas koncertu z cyklu Mistrz i Uczniowie: „Lubelska Chóralistyka Szkolna” (fot. Wojciech Saj)

Share Button
Elżbieta Wojtowicz

„Konsonans” po raz kolejny zaproszony na Koncert Galowy

KONKURSY, NASZE SUKCESY, ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

spiewajaca-polska30 maja 2014r. (piątek) nasz chór szkolny – „Konsonans” pod dyrekcją Pani Joanny Ośko wziął udział w VIII Wojewódzkim Konkursie Chórów Szkolnych w ramach XIV Prezentacji Chórów Regionu Lubelskiego Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas koncertu z cyklu Mistrz i Uczniowie: „Lubelska Chóralistyka Szkolna” organizowanego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów odbędzie się dnia 17 czerwca 2014r. (wtorek) o godz. 17:00 w Sali Widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”.

Share Button
Dorota Surtel

Matematyka – najlepszy z najlepszych!

KONKURSY, NASZE SUKCESY

math07Miło nam poinformować, że Cezary Gabryel – uczeń klasy 1a (matematyczna z elementami bankowości) został laureatem XV edycji Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla pierwszych klas lubelskich gimnazjów.

6 czerwca 2014r. (piątek) Czarek – uczeń p. Elżbiety Wojtowicz, wziął udział w uroczystym podsumowaniu konkursu, gdzie odebrał dyplom i nagrodę.

Serdecznie gratulujemy Cezaremu kolejnego matematycznego sukcesu!

CezaryG

Czarek podczas odbioru dyplomu i nagrody

Share Button
Elżbieta Wojtowicz

„Ludzie Lubelszczyzny” – spotkania ze sztuką

PROJEKTY SZKOLNE, SPOTKANIA EDUKACYJNE, ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

art2W czwartek 29 maja 2014 roku gościł w naszej szkole znany lubelski rzeźbiarz, pan Krzysztof Toczyński. Było to kolejne w tym roku wydarzenie, które zainicjowali nasi uczniowie.

W czasie spotkania uczniowie mogli poznać tajniki warsztatu artystycznego i dorobek kilkudziesięciu lat pracy twórcy wizerunku naszego patrona – o. prof. Mieczysława A. Krąpca OP.

Dwudziestoosobowa grupa uczniów naszego gimnazjum dwie godziny spędziła na poznawaniu podstawowych materiałów i narzędzi rzeźbiarskich i malarskich, śledziła proces powstawania rzeźb od szkiców i projektów po realizacje – najczęściej w sakralnych obiektach Lubelszczyzny. Był też czas na analizę znajdującej się w gimnazjum płaskorzeźby prof. M. A. Krąpca i pytania dotyczące twórczości artysty.

Poprzednie, podobne spotkanie z fotografem – panem Grzegorzem Pawlakiem odbyło się 27 marca 2014 roku. 26 uczniów mogło zobaczyć efekt kilkuletniej pracy artysty, który zafascynowany architekturą naszej Starówki tworzy światłem malowane obrazy. Uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje zdjęcia, uzyskać fachowe porady i bardzo życzliwe wskazówki do dalszej pracy.

W przeprowadzonych po spotkaniach ankietach ewaluacyjnych wszyscy uczestnicy spotkań wypowiedzieli się za organizacją takich form poznania sztuki i kultury naszego miasta i regionu podkreślając ich atrakcyjność.

W przyszłym roku szkolnym, na jesieni, planujemy zaproszenie artystów – malarzy.

Share Button
Alina Hładyniuk

Dzień Astronomii i spotkanie z polskim kosmonautą generałem Mirosławem Hermaszewskim

EDUKACJA W TERENIE, SPOTKANIA EDUKACYJNE, ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

miroslaw_hermaszewski29 maja 2014r. (czwartek) grupa uczniów z naszego gimnazjum w składzie: Jan Sztukiewicz z kl. 1c, Kinga Majewska z kl. 2b i Maddalena Rękas z kl. 3a, pod opieką nauczycielki fizyki p. Krystyny Rewińskiej udała się do Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie na Dzień Astronomii.

Niestety, każdą z zaproszonych szkół, mogło reprezentować tylko troje uczniów, chociaż zainteresowanie wśród uczniów było dużo większe. W ramach zajęć uczniowie uczestniczyli w ciekawych prezentacjach z dziedziny astronomii oraz prowadzili obserwacje astronomiczne.

Najważniejszym punktem programu było spotkanie z pierwszym (i  jak dotąd jedynym) polskim kosmonautą – generałem Mirosławem Hermaszewskim, który wykonał swój historyczny lot na pokładzie stacji orbitalnej Salut 6 w dniach 26 czerwca – 05 lipca 1978 roku.

Pan Hermaszewski barwnie i z humorem opowiadał o swoim dzieciństwie, rodzinie, drodze rozwoju zawodowego i o tym, jak został wybrany jako przyszły kosmonauta. Mówił o intensywnych treningach jakie musiał odbyć przed startem w przestrzeń kosmiczną oraz o swoich obserwacjach, wrażeniach i przeżyciach w czasie lotu w kosmos.

Jego interesująca opowieść została uzupełniona znakomitymi slajdami. Na koniec udało nam się osobiście porozmawiać i zrobić pamiątkowe zdjęcia z kosmonautą, które zostały umieszczone w szkolnej galerii zdjęć.

miroslaw_hermaszewski2

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ ZE SPOTKANIA do obejrzenia TUTAJ!

Spotkanie z gen. Mirosławem Hermaszewskim – pierwszym polskim kosmonautą
Share Button
Krystyna Rewińska

Kto powiedział, że gry planszowe przechodzą do lamusa?

EDUKACJA W TERENIE, MY W MEDIACH, ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

gry-planszowe-Felippe.plUczniowie naszego gimnazjum przekonali się, że grać można nie tylko na komputerze! W końcu takie zabawy w gronie rodzinnym lub w gronie przyjaciół umacniają więzi, uczą refleksu, logicznego myślenia, wzbogacają słownictwo i umożliwiają graczom poznanie samych siebie, swoich znajomych, a niekiedy nawet swoich nauczycieli…

Dnia 21 maja 2014r. (środa) klasa matematyczna 1a pojechała na niespotykane warsztaty do galerii Gala, gdzie na III piętrze mieści się sklep z grami planszowymi Felippe.pl.

Miło spędziliśmy przedpołudnie grając w 4 lub 5-osobowych grupach wraz z naszymi kolegami. Każda grupa otrzymała grę, która została spokojnie wytłumaczona przez pracowników (i jak podejrzewamy doświadczonych graczy). Początkowo granie szło nam niezbyt dobrze, ale później się rozkręciliśmy. Naszych postępów doglądały p. Elżbieta Wojtowicz i p. Ewa Osoba, które później nawet dołączyły do wspólnej zabawy.

Niespodzianką dla nas było udzielanie wywiadu dla  iTVL.pl. Oczywiście wybrani uczniowie, którzy wypowiadali się na temat gier, walczyli z nieśmiałością, a znowu inni bardzo dobrze radzili sobie przed kamerą. Mimo wszystko bardzo dobrze nam poszło.

Najbardziej spodobały nam się gry: PRAWO DŻUNGLI (które było wprost rozchwytywane przez grupy, a i tak nie wszyscy w to zagrali), KOD FARAONA (jeżeli lubisz matematykę, szybko i dobrze liczysz w pamięci oraz masz dobry refleks, to ta gra jest dla Ciebie), HALLI GALLI (choć z pozoru jest to rozrywka dla dzieciaków, to i tak świetnie się przy niej bawiliśmy), PACKA NA MUCHY (mimo że nie zrozumieliśmy zasad tej gry, to sama nazwa wzbudzała w nas zainteresowanie i uśmiech na twarzy, bo czyż ”pacanie” much nie jest świetną zabawą?).

Uczniowie i ich opiekunowie wrócili do szkoły bardzo zadowoleni. Podejrzewamy, że wielu z nich może wreszcie ograniczy czas, który spędzają przed komputerem na rzecz np. bardzo popularnego Remika lub kultowych Scrabbli. W końcu dlaczego słowo ”gra” musi się kojarzyć dzisiejszej młodzieży z wirtualnym światem?

Relacja Klaudii Stasiak i Weroniki Budzyńskiej, uczennic kl.1a

Share Button
Ewa Osoba

Światowy Dzień Muzeów w naszej szkole

NEWSY Z BIBLIOTEKI, UROCZYSTOŚCI SZKOLNE, ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

UNESCO18 maja na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Muzeów. Również w naszej szkole po raz kolejny akcentujemy ten dzień poprzez różne inicjatywy.

Na korytarzu szkoły powstała gazetka na temat muzeów Lublina i regionu. 16 maja 2014r. w czytelni biblioteki szkolnej przez cały dzień uczniowie mogli nie tylko oglądać prezentowane albumy ze sztuką, ale wziąć też udział w warsztatach remixu artystycznego. Grupa uczniów z klasy 1c i 1a podczas lekcji języka angielskiego poznawała podstawowe słownictwo w języku angielskim związane z muzealnictwem oraz najważniejsze muzea Londynu.

Podczas warsztatów uczniowie wybierali najciekawsze ich zdaniem dzieło malarskie, do którego dobierali cytaty ze znanych tekstów literackich i współczesnych piosenek. Nadali w ten sposób nowy kontekst nowo stworzonym remixom artystyczno-literackim. Następnie szukali najważniejszych informacji o wybranych dziełach w projekcie Google- Google Art. W efekcie końcowym tworzyli internetowe memy, które można obejrzeć na blogu biblioteki. Dodatkowo na dużych przerwach wyświetlano galerię prac uczniowskich zatytułowaną „I ty możesz zostać artystą”. W prezentacji 3D prace plastyczne uczniów zawisły na ścianach wirtualnego muzeum, które można było zwiedzać spacerując z sali do sali.

Warsztaty w czytelni były inicjatywą pani A. Szadziewskiej. Inne działania prowadziły p. M.Płaczkowska i p. A.Wójtowicz-Ziętek. Całość obchodów Światowego Dnia Muzeów koordynowała pani A. Skamrot.

Share Button
Aneta Szadziewska

Wielki Konkurs Wiedzy o Funduszach Europejskich – rozstrzygnięty!

KONKURSY

wielki-konkurs-wiedzy-o-funduszach-europejskichW „Wielkim Konkursie Wiedzy o Funduszach Europejskich” zorganizowanym przez Województwo Lubelskie (Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013) oraz Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie w dniu 13 maja 2014r. wzięło udział 27 uczniów z klas 1-3.

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej oraz Funduszach Europejskich a także finansowanych z nich przedsięwzięć i inwestycji.

W konkursie zwyciężyli uczniowie, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. W przypadku takiej samej ilości punktów decydował czas oddania wypełnionego testu – wygrywa osoba, która oddała test wcześniej.

Komisja konkursowa w składzie: p. Elżbieta Kot – dyrektor Gimnazjum nr 3 w Lublinie, p. Beata Nowak-Przech – nauczycielka wiedzy o społeczeństwie, p. Alina Hładyniuk – nauczycielka plastyki wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce – Weronika Budzyńska, klasa 1 a, – nagroda główna -TABLET

II miejsceAleksandra Kozłowska, klasa 1 a  - SŁUCHAWKI NAUSZNE

III miejsceAgnieszka Szczuka, klasa 3b – SŁUCHAWKI NAUSZNE.

Pozostali uczniowie otrzymują nagrody pocieszenia – etui na telefon, długopisy, opaski odblaskowe.

Zwycięzcom gratulujemy sukcesu i nagród! :-)

wielki-konkurs-wiedzy-o-funduszach-europejskich-plakat

Share Button
Beata Nowak-Przech

Koncert Papieski – dziękujemy za kanonizację Jana Pawła II

NASZE SUKCESY, ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

spiewajaca-polskaW tym pamiętnym dniu na Placu św. Piotra w Rzymie zgromadziły się tłumy wiernych z całego świata. Także Lublin, który był na szlaku życia św. Jana Pawła II, nie tylko Papieża ale również profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,  świętował tę uroczystość.

W dniu 27 kwietnia 2014 roku w kościele p.w. Świętej Rodziny w Lublinie odbył się uroczysty koncert w ramach dziękczynienia Panu Bogu za kanonizację papieży Jana Pawła II i Jana XXIII.

Wykonawcami utworu: Missa pro Sancte Johannes Pauli II skomponowanego przez lubelskiego kompozytora Marka Stefankiewicza było 6 chórów  - laureatów  Ogólnopolskiego Programu Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska regionu lubelskiego oraz Orkiestra Symfoniczna Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie pod dyrekcją Pana Lucjana Jaworskiego.

Chór naszej szkoły – KONSONANS przygotowany przez Panią Joannę Ośko, jak zwykle z wrażliwością i świadomością powagi tej historycznej chwili, godnie reprezentował społeczność Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie. Długie, wyczerpujące próby dały pełen wzruszeń i powodów do dumy owoc.

                                               Przygotowała: Małgorzata Surtel, kl. 1a

plakat-PAPIEZ

Share Button
Dorota Surtel

Finał i rozdanie nagród w II edycji Wojewódzkiego Konkursu „Ojciec prof. Mieczysław A. Krąpiec – filozof i pedagog”

KONKURSY, PATRON SZKOŁY

patron-szkoly28 kwietnia 2014 roku w naszym Gimnazjum odbył się finał konkursu finał II edycji Wojewódzkiego Konkursu: Ojciec prof. Mieczysław A. Krąpiec – filozof i pedagog. Wzięło w nim udział 13 uczniów z 11 szkół. Komisja konkursowa w składzie: dr Barbara Kiereś, pani Hanna Stefańska – Fundacja Deo et Patriae im. Ojca prof. Mieczysława A. Krąpca, ojciec Grzegorz Kluz OP przeor klasztoru dominikanów w Lublinie, mgr Anna Czajczyk – KUL oceniała wystąpienia finalistów, biorąc pod uwagę takie kryteria, jak: wartość merytoryczna wypowiedzi, kompozycja i spójność, sposób ujęcia tematu, język i styl wypowiedzi, ogólne wrażenie artystyczne. Tematem wypowiedzi uczestników konkursu były słowa Ojca Krąpca: „Człowiekiem jako osobą nie można manipulować do swych celów, człowiek sam jest celem.”

Wszyscy finaliści prezentowali bardzo wysoki poziom przygotowania do konkursu. Podawali przykłady manipulacji człowiekiem w telewizji, polityce i innych obszarach życia. Po podsumowaniu punktów wyłoniono laureatów:

Gimnazja:

Białecka Anna, Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina w Lublinie – 74 punkty
Stradczuk Monika, Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach – 72 punkty
Żuraw Aleksandra, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim – 71 punktów

Szkoły ponadgimnazjalne:

Garbarz Karolina, VIII LO im. Z. Nałkowskiej w Lublinie – 76 punktów
Szutko Mateusz, I LO im St. Staszica w Lublinie – 72 punkty
Kowalewski Sławomir, Bursa szkolna nr 2 w Lublinie – 71 punktów

8 maja 2014 roku podczas obchodów szóstej rocznicy śmierci ojca prof. Mieczysława A. Krąpca zorganizowanych przez Katedrę Metafizyki i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu oraz podziękowania dla nauczycieli. Poprzedziła je uroczysta msza św. w Kościele Akademickim KUL, a następnie wykład prof. dr hab. Henryka Kieresia: Mieczysława A.Krąpca koncepcja filozofii polityki. W uroczystościach wzięli również udział uczniowie naszej szkoły, dla których była to niezwykła okazja do lepszego poznania sylwetki patrona i jego koncepcji filozoficznych.

Share Button
Anna Widerska