Gimnazjum nr 3 w Lublinie im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP


KategorieArchiwum

NASZ PATRON -
prof. Mieczysław Albert Krąpiec OP

to wielki myśliciel, naukowiec, pedagog, patriota i kapłan,
to wieloletni rektor KUL
i słynny filozof.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
na temat
prof. Mieczysława A. Krąpca OP
KLIKNIJ:
TUTAJ oraz TUTAJ!


Jesteśmy szkołą objętą patronatem KUL!

PRZECZYTAJ RELACJĘ
z uroczystości nadania naszej szkole imienia
prof. Mieczysława A. Krąpca OP
w dniu 24 maja 2013 roku
KLIKNIJ TUTAJ!

OBEJRZYJ ZDJĘCIA
z tej wielkiej uroczystości szkolnej
KLIKNIJ:
TUTAJ oraz TUTAJ!


Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

Kliknij w Pajacyka!

dowiedz się więcej!


Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie

MOTTO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

"Każde nowe poznanie rodzi nowe problemy, nowe pytania. I dlatego całe życie ludzkie jest tworzeniem pytań i ich rozwiązywaniem."

/prof. Mieczysław A. Krąpiec OP/
Rekrutacja do gimnazjum.

DLA SZÓSTOKLASISTÓW, WIEŚCI Z SEKRETARIATU

ulotkaRekrutacja do gimnazjum na rok szk. 2016/2017 dla uczniów z rejonu i spoza rejonu odbywać się będzie       w formie elektronicznej w terminie 4 maja 2016r. – 3 czerwca 2016r. – z wykorzystaniem strony internetowej:                                       https://naborg-kandydat.vulcan.net.pl/lublin

Szczegółowe informacje w sekretariacie gimnazjum.

Share Button
Elżbieta Wojtowicz

Najlepsi z najlepszych!

KONKURSY, NASZE SUKCESY

12 maja 2016r. w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkursy przedmiotowe organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Cieszymy się, że nie zabrakło tam naszych uczniów, bo uzyskane w tych konkursach sukcesy mają wartość szczególną – zwycięzcy oprócz nagród książkowych, otrzymują wstęp wolny do wybranych przez siebie szkół ponadgimnazjalnych. Tegoroczni zdobywcy tych laurów to: Cezary Gabryel (3A)– laureat konkursu matematycznego – uczeń p. Elżbiety Wojtowicz oraz Justyna Osińska (3A) – laureatka konkursu chemicznego – uczennica p. Małgorzaty Lasoty – Czubińskiej.

Serdecznie gratulujemy tego wyjątkowego sukcesu !

Share Button
Elżbieta Wojtowicz

Kolejny sukces Małgosi Surtel z klasy 3A.

KONKURSY, NASZE SUKCESY, ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Uczennica naszego gimnazjum, zdobywczyni wielu nagród w konkursach plastycznych i fotograficznych została laureatką konkursu fotograficznego „Cuda Lubelszczyzny” zorganizowanego w ramach Szóstego Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego „7 Talent”.

Gratulujemy Małgosi zdobycia I miejsca i życzymy dalszych sukcesów.

Share Button
Alina Hładyniuk

Nasi matematycy najlepsi w województwie!

KONKURSY, NASZE SUKCESY

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

26 kwietnia 2016r. odbyła się uroczysta gala podsumowująca XX Jubileuszowy Konkurs Matematyczny im. ks. F. Jakóbczyka organizowany przez XXI LO w Lublinie, objęty Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. W tym roku z zadaniami matematycznymi zmagało się 486 uczniów, z blisko 60 gimnazjów z całego województwa. W gronie laureatów znaleźli się uczniowie klasy matematycznej naszego gimnazjum, uczniowie p. Elżbiety Wojtowicz: Patrycja Mirosław (3A) i Cezary Gabryel (3A). Czarek za uzyskany bardzo dobry wynik i tytuł laureata otrzymał pamiątkowy medal. Patrycja  w tym konkursie zdobyła  wynik celujący – jeden z sześciu najwyższych wyników w województwie. Została nagrodzona złotym pucharem. Aneta Redner (3A) i Justyna Osińska (3A), pozostałe reprezentantki naszej szkoły w tym konkursie zdobyły dyplomy za dobry wynik.                                                                                                                                  Gratulujemy młodym miłośnikom matematyki!!

 

 

 

 

Share Button
Elżbieta Wojtowicz

Międzyszkolny konkurs GRAMATYKA DA SIĘ LUBIĆ

DLA SZÓSTOKLASISTÓW, KONKURSY

logo KDPGimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Sprawności Językowej „Gramatyka da się lubić!”

Konkurs został objęty patronatem KOŁA DYDAKTYKÓW POLONISTÓW KUL.  

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 5 i 6 szkoły podstawowej.

CELE KONKURSU:
1. Propagowanie wiedzy z zakresu gramatyki języka polskiego.
2. Kształcenie sprawności w posługiwaniu się polszczyzną.
3. Rozwijanie uzdolnień humanistycznych uczniów.

REGULAMIN:
1. Konkurs odbędzie się w Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w dniu 26 kwietnia 2016 roku (wtorek) o godz. 10:00 w sali nr 10 (parter).
2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie laureatom nagród i dyplomów oraz podziękowań dla nauczycieli odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016 r. (piątek) o godz. 10.30 w sali nr 10 (parter).
3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 5 i 6.
4. Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 uczniów.
5. Zgłoszenia wraz z podpisanym oświadczeniem rodziców/opiekunów należy złożyć osobiście, drogą pocztową lub faksem w sekretariacie Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2016 r. (piątek).
6. Konkurs w formie zadań pisemnych obejmie następujące umiejętności z zakresu świadomości językowej,
UCZEŃ:
1) rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik);
2) rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte, pojedyncze i złożone (współrzędnie i podrzędnie), równoważniki zdań i rozumie ich funkcje;

3) rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik) i wskazuje różnice między nimi;
4) rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych – rozumie ich funkcje w wypowiedzi;
5) rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące;
6) przekształca zdania złożone w pojedyncze i odwrotnie, a także zdania w równoważniki zdań i odwrotnie – odpowiednio do przyjętego celu;
7) stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych;
8) poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki i używa ich we właściwych kontekstach;
9) pisze poprawnie pod względem ortograficznym, w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę o:
a) wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych,
b) różnicach w wymowie i pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych,
c) zapisie „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i czasownikami,
d) sposobach pisania nazw własnych i nazw pospolitych;
10) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania,
cudzysłowu, dwukropka, nawiasu, znaku wykrzyknika;
11) korzysta z informacji zawartych w encyklopedii, słowniku ortograficznym, słowniku języka polskiego (małym lub podręcznym), słowniku wyrazów bliskoznacznych.

Organizatorki:
p. Iwona Kozak 
p. Ewa Kożuszek 
p. Anna Widerska

Share Button
Ewa Kożuszek

Projekt „Myśl, Oszczędzaj, Inwestuj” na finiszu

KONKURSY, PROJEKTY SZKOLNE, SPOTKANIA EDUKACYJNE

Realizacja naszego projektu z zakresu edukacji finansowej dobiegła końca. Projekt realizowany był od listopada 2015r, dzięki dofinansowaniu Narodowego Banku Polskiego, w wysokości ponad 10 000 zł. Autorką i koordynatorką projektu była p. Elżbieta Wojtowicz, która wraz z p. Małgorzatą Krysą, czuwała nad jego przebiegiem. W ramach projektu odbywały się zajęcia dla uczniów,  sobotnie spotkania z logicznymi i ekonomicznymi grami planszowymi,  wyjścia na prelekcje do NBP, szkolny happening oraz dwa konkursy dla uczniów. 21 marca 2016r. odbyła się ostatnia część projektu – szkolna debata „Porozmawiajmy o pieniądzach”. Oprócz uczniów wzięli w niej udział zaproszeni goście – p. Ilona Skibińska-Fabrowska – dyrektor lubelskiego oddziału NBP oraz p. Ewa Waszkiewicz- specjalista ds. komunikacji społecznej NBP. W czasie debaty uczniowie podejmowali  m.in. tematy: Czy warto oszczędzać? Czy kredyty są potrzebne? Kim dla ciebie jest człowiek bogaty? Na czym polega finansowa wolność? Po debacie odbyło się wręczenie nagród 43 uczniom, którzy wzięli udział w konkursach.  Sponsor – NBP, ufundował – 3 tablety, 8 kalkulatorów naukowych, 8 gier planszowych, 16 pendrivów, 24 tablice matematyczne i 10 książek na temat gospodarowania pieniędzmi.  Zwycięzcami w konkursie wiedzy o finansach zostali: Paweł Wiśniewski (3A), Patrycja Mirosław (3A), Patryk Suszek (3A), a w konkursie plastyczo – informatycznym najlepszymi okazali się: Weronika Budzyńska (3A), Oliwia Wnuk (3C) i Julia Pawlak (3A). Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i wierzymy, że uczestnicy projektu będą specjalistami w dziedzinie mądrego gospodarowania swoimi pieniędzmi.

JP_D0737

Więcej zdjęć  z debaty i rozdania nagród (autor zdjęć – Julia Pawlak kl 3A)
tutaj

Share Button
Elżbieta Wojtowicz

EKONMAT – czyli podium dla nas!

brak, KONKURSY, NASZE SUKCESY

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

11 marca 2016r. reprezentanci klasy 3A- matematycznej z elementami bankowości, wzięli udział w finale Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Matematyczno-Ekonomicznej EKONMAT. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie, pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty. Uczestnicy zmagali się z zagadnieniami z dziedziny ekonomii, takimi jak: praca, przedsiębiorczość, gospodarka, pieniądz i bank; rozwiązywali też praktyczne problemy dotyczące lokat bankowych, podwyżek i obniżek cen, podatków.  Mimo dużej konkurencji  uczniowie p. Elżbiety Wojtowicz po raz kolejny zdystansowali przeciwników. Zwycięzcą konkursu, zdobywcą  głównej nagrody, został Cezary Gabryel (3A). Tytuły laureatek konkursu przypadły jego koleżankom Patrycji Mirosław (3A) i Alicji Wojciechowskiej(3A).

Gratulujemy Sukcesu!!

Share Button
Elżbieta Wojtowicz

Szkolny dzień LICZBY PI

KONKURSY, PROJEKTY SZKOLNE, SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Aby uczcić ŚWIATOWY DZIEŃ LICZBY PI – Samorząd Uczniowski zaplanował we wtorek 15 III 2016 r. działania popularyzujące matematykę m.in.:
 1. Wykonanie gazetki w holu szkoły poświęconej LICZBIE PI.
 2. Konkurs dla uczniów, polegający na wykonaniu określonych zadań m.in.: SKOJARZENIA – zapisanie prawidłowych odpowiedzi do podanych haseł, związanych z matematyką, rozwiązanie SUPER – KRZYŻÓWKI matematycznej w określonym czasie itp.

Cel konkursu: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, pobudzanie do twórczego myślenia, popularyzacja matematyki, rozwijanie inwencji twórczej uczniów.

Konkurs odbędzie się 15 III 2016 r. o godzinie 11.25 w sali nr 10. Zaplanowany jest udział 2 osób (reprezentantów) z każdej klasy. Finał konkursu odbędzie się na dużej przerwie tj. o godzinie 12.10 w holu szkoły na 1 piętrze. Dla zwycięzców przewidziano dyplomy i nagrody. Zachęcamy do wspólnego świętowania i zabawy.

 Zdjęcia z imprezy można zobaczyć tutaj.
Pi Day
Share Button
Ewa Kożuszek

Targi edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2

DLA SZÓSTOKLASISTÓW, SAMORZĄD UCZNIOWSKI, Wycieczki

9 marca 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie odbyły się targi edukacyjne. Była to prezentacja oferty lubelskich i podlubelskich gimnazjów, podczas której przedstawiciele uczniów naszej szkoły, wraz z Samorządem Uczniowskim, pod opieką p. Małgorzaty Fajgielskiej i p. Ewy Kożuszek promowali naszą szkołę. Prezentacja dotyczyła oferty edukacyjnej dla szóstoklasistów i ich rodziców.

Na naszym stoisku uczniowie nie tylko zachęcali do wstąpienia w mury naszego gimnazjum, ale też promowali osiągnięcia i sukcesy szkoły oraz prezentowali pokazy fizyczne oraz pokazy z robotyki.

Zdjęcia z targów można obejrzeć tutaj.

pko

Share Button
Ewa Kożuszek

Wolontariat czytelniczy w wykonaniu gimnazjalnych „muszkieterów”.

NEWSY Z BIBLIOTEKI, WOLONTARIAT, ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Można rzec, że wolontariatem nasza szkoła stoi! Od wielu lat promujemy wśród gimnazjalistów wolontariat jako szansę na rozwój umiejętności społecznych, organizacyjnych, pracy zespołowej. Dzisiaj do grona wolontariatu czytelniczego dołączyła grupa chłopców z klasy IC, którzy zaczynają pracę z przedszkolakami z Przedszkola nr 87 w Lublinie. Dla gimnazjalistów, naszych „muszkieterów”, było to bardzo przyjemne wyzwanie, z którym świetnie sobie poradzili. Po pierwsze chłopcom bardzo spodobało się nowe, zadbane, kolorowe przedszkole oraz przyjazna kadra. Po drugie powrócili wspomnieniami do dzieciństwa i zapragnęli powrócić do przedszkola. Po trzecie każdy z nich lubi dzieci i chętnie spędzą swój wolny czas z młodszymi kolegami, dla których przygotowują zajęcia czytelnicze i zabawy związane z ich pasjami. Na zajęciach czytaliśmy wiersze Tuwima, a potem świętowaliśmy Dzień Kobiet i urodziny jednego z przedszkolaków.Maciej, Diego, Sebastian i Michał już nie mogą doczekać się następnego spotkania! W najbliższym czasie dalej będziemy czytać maluchom wierszyki i bajki znanych polskich pisarzy. Zaprosimy też dzieci do naszej szkoły na zajęcia z robotyki! Jakże jesteśmy z nich dumni!

CIMG2895

Share Button
Aneta Szadziewska

Artystyczne warsztaty Wielkanocne dla nauczycieli.

NEWSY Z BIBLIOTEKI

8 marca 2016 w naszym gimnazjum odbyło się już drugie w tym roku szkolnym spotkanie członków Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Lublinie. Uczestniczyło w nim 17 nauczycieli bibliotekarzy i sympatyków Towarzystwa z Lublina, Lubartowa, Łęcznej i Świdnika. Przypadające w Dzień Kobiet spotkanie przebiegało w miłej, wesołej atmosferze. Prowadząca spotkanie – pani Aneta Szadziewska pokazała, w jaki sposób można szybko i prosto wykonać ozdobne jaja Wielkanocne. Ze styropianowych form powstawały niepowtarzalne świąteczne jaja utrzymane w konwencji retro.  Poznana technika plastyczna miała również służyć temu, aby po warsztatach nauczyciele mogli przenieść zdobyte umiejętności na grunt swojej szkoły i pracy z uczniami , jak i do własnej twórczości. Wszystko poddane było twórczej inwencji autorek i w ten sposób powstały oryginalne pisanki. Warsztaty prowadzone przez nauczycieli bibliotekarzy stają się tradycją i wpisują się w cykl i program edukacji artystycznej prowadzonej w gimnazjum na lekcjach plastyki, koła plastycznego i zajęć Szkolnego Klubu Odkrywców Talentów. Okazuje się, że mamy wielu uzdolnionych artystycznie uczniów i nauczycieli.

CIMG2970

Share Button
Aneta Szadziewska

Dzień otwarty w naszej szkole

DLA SZÓSTOKLASISTÓW, NASZE SUKCESY, SAMORZĄD UCZNIOWSKI, SPOTKANIA EDUKACYJNE

7 marca 2016 roku w naszym gimnazjum odbył się DZIEŃ OTWARTY dla uczniów klas VI. Przyszli gimnazjaliści odwiedzili naszą szkołę pod opieką obecnych wychowawców, bądź rodziców.

Zarówno nasi uczniowie, dyrekcja oraz nauczyciele, przygotowali na ten dzień wiele atrakcji. W każdej pracowni czekały na odwiedzających interesujące zajęcia, prezentacje lub ciekawe warsztaty. Samorząd Uczniowski zaprezentował swoje działania w formie multimedialnego pokazu zdjęć i filmów, w pracowniach: fizycznej i chemicznej odbywały się pokazy, matematycy zachęcali do zabawy w gry logiczne i matematyczne, pracownie języków obcych kusiły angielskimi i niemieckimi atrakcjami, historycy prezentowali, jak pracują na lekcjach z uczniami z wykorzystaniem z najnowszych  zdobyczy techniki, nauczyciele geografii zachęcali do zagłębiania się w różnorodność świata, w pracowni biologicznej odbywały się pokazy ratownictwa medycznego, poloniści zaprezentowali bogate zbiory wytworów uczniowskich, pasjonaci robotyki  montowali roboty, w bibliotece szkolnej odbywały się ciekawe zajęcia z filmem, można było także wziąć udział w SzKOT w warsztatach pracy twórczej, haftując haftem matematycznym oraz zaimprowizować spektakl, wspólnie z Kołem Teatralnym.

Oprócz zainteresowanych szóstoklasistów, ich rodziców i wychowawców, gościliśmy także tego dnia wielu naszych absolwentów, którzy z sentymentem wspominają naukę w naszej szkole i przybyli, by raz jeszcze pooddychać jej atmosferą i porozmawiać z nauczycielami i dyrekcją.

Nasze gimnazjum jest bezpieczną i przyjazną szkołą, dysponuje nowoczesnymi, doskonale wyposażonymi i widnymi pracowniami, dobrze wykształconą i kompetentną kadrą nauczycieli oraz sympatycznymi pracownikami administracyjnymi.

Mamy w swoim dorobku wiele osiągnięć – jesteśmy przecież SZKOŁĄ SUKCESU. Nauka w naszej szkole wiąże się nie tylko ze zdobywaniem wiedzy, ale także z wszechstronnym rozwojem osobistym i nabywaniem wielu różnorodnych kompetencji.

Zdjęcia z DNIA OTWARTEGO można obejrzeć tutaj..

Share Button
Ewa Kożuszek

Przyjdź i zobacz, że warto zostać uczniem naszej szkoły!

DLA SZÓSTOKLASISTÓW

ulotkaSerdecznie zapraszamy uczniów klas 6, ich rodziców i wszystkich zainteresowanych, na Dzień Otwarty, który odbędzie się 7 marca 2016r. w godzinach 14.30 – 17.30.

Przyjdź i poczuj niepowtarzalną atmosferę naszego gimnazjum! Zapraszamy!!

Share Button
Elżbieta Wojtowicz

Nasi matematycy nadal w formie !

KONKURSY, NASZE SUKCESY

math-PI-03Otrzymaliśmy wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej PIONIER, organizowanej przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. W konkursie wzięła udział grupa uczniów z naszej szkoły. Zmierzyli się oni ze 150 konkurentami w swojej grupie wiekowej z całej Polski. Po raz kolejny możemy cieszyć się z sukcesu klasy 3A – matematycznej z elementami bankowości. Tytuł laureatów uzyskali uczniowie p. Elżbiety Wojtowicz – Cezary Gabryel oraz Patrycja Mirosław, a wyróżnienie zdobyła Justyna Osińska.  Gratulujemy sukcesu!

Share Button
Elżbieta Wojtowicz

Nitką malowane

DLA SZÓSTOKLASISTÓW, ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Miłośników rękodzieła i wszystkich zainteresowanych haftem matematycznym zapraszamy do obejrzenia nowej wystawy prac uczennic Gimnazjum nr 3 im. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie, działających w Szkolnym Klubie Odkrywców Talentów (SzKOT). Wystawę pt. „Nitką malowane” można oglądać w Filii nr 31 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w godzinach pracy biblioteki do końca kwietnia.

O naszym Klubie możesz przeczytać tutaj

Dla poznania tajników haftu matematycznego i zobaczenia, jak się go tworzy, zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY w naszym gimnazjum – 7.03.2016 w godzinach 14:30-17:30.

Opiekun Klubu – Dorota Surtel

Share Button
Dorota Surtel

Szkolny konkurs „Gramatyka da się lubić”

KONKURSY, PROJEKTY SZKOLNE

jezyk-polski„Gramatyka jest zbiorem uwag nad mową ustną i pisaną, podającą do tego sposoby, aby się ludzie jak najjaśniej między sobą rozumieli”.                                                                                                                                                                  ks. Onufry Kopczyński, 1778

29 lutego 2015 roku (w poniedziałek) obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W ramach tegorocznych obchodów, zorganizowanych przez polonistki: p. Iwonę Kozak, p. Ewę Kożuszek i p. Annę Widerską, o godz. 10.30 w sali nr 10, odbył się finał (II etap) wewnątrzszkolnego konkursu gramatycznego „Gramatyka da się lubić”.

Do konkursu przystąpiło 30 uczestników, uczniów klas I – III  naszego gimnazjum, wyłonionych w pierwszym etapie konkursu. Jury, po sprawdzeniu wszystkich prac, postanowiło przyznać nagrody:

 • I NAGRODA (ex aequo) Piotr Lisiak (klasa Ia), Sylwia Buss (klasa IIc), Aneta Redner (klasa IIIa)
 • II NAGRODA (ex aequo) Olga Falkiewicz (klasa Ia), Natalia Szpaczyńska (klasa IIb), Justyna Osińska (klasa IIIa)
 • III NAGRODA (ex aequo) Rafał Pańpuch (klasa Ib), Anna Marek (klasa IIb), Weronika Budzyńska (klasa IIIa)

Jury dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz gratuluje laureatom, dla których przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

Cele konkursu:

 • upowszechnianie wiedzy z gramatyki języka polskiego
 • promowanie uczniów o zdolnościach humanistycznych
 • rozwijanie uzdolnień humanistycznych
 • ukazanie aktywności intelektualnej jako źródła osobistej satysfakcji

 

Zdjęcia z konkursu można obejrzeć tutaj.

Share Button
Ewa Kożuszek

Kreatywne spotkanie…

EDUKACJA W TERENIE, PROJEKTY LOKALNE, ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Dnia 24 lutego 2016 roku w gościnnych progach Filii nr 31 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbył się warsztat pt. „Kreatywnie na Dzień Kobiet”.

Przywołując wiosnę uczestniczki spotkania, pod kierunkiem Pani Doroty Surtel – nauczycielki Gimnazjum nr 3 im. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie, wykonały kartki okolicznościowe techniką haftu matematycznego. Okazało się, że matematyka nie jest taka straszna i może być pasją. W warsztacie brały udział uczennice, nauczycielki i czytelniczki biblioteki. Radosne spotkanie, zwieńczone sukcesem to pierwszy krok do odkrywania swoich talentów.

Więcej o spotkaniu tutaj

Share Button
Dorota Surtel

To już historia… Bal gimnazjalny 2016

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

bal-gimnazjalnyMaryla Rodowicz śpiewała ,,Niech żyje bal…’’ – te słowa doskonale oddają atmosferę wydarzenia mającego miejsce w naszej szkole Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP. Otóż 6-tego lutego 2016r. odbył się bal gimnazjalny. O godzinie 17-tej uczniowie klas trzecich, rodzice oraz grono pedagogiczne zgromadzili się w sali gimnastycznej, aby oficjalnie rozpocząć to wydarzenie.

Na początku, gdy pary tańczące poloneza ustawiły się po przekątnej sali, głos zabrała przewodnicząca samorządu uczniowskiego Julia Pawlak, która powitała wszystkich przybyłych i skierowała słowa podziękowania do dyrekcji, wychowawców i nauczycieli.

Następnie głos zabrała pani dyrektor Elżbieta Kot, życząc nam miłej i spokojnej zabawy. Magiczne słowa „Poloneza czas zacząć” rozpoczęły nasz bal. Trzy miesiące prób nie poszły na marne. Nasi trzecioklasiści zachwycili zgromadzonych swoim występem.

Po zatańczeniu całego układu, przygotowanego przez naszych nauczycieli w-fu, Katarzynę i Mateusza Jarosińskich,  nadszedł czas na sesję fotograficzną.

Następnie wszyscy razem przeszliśmy do swoich sal, które przeobraziły się na czas zabawy, dzięki naszym pomysłom dekoratorskim. Po pierwszych dźwiękach muzyki rozpoczęliśmy zabawę na szkolnym korytarzu, który tego dnia, dzięki niepowtarzalnej dekoracji, stał się salą balową. (…)

Godziny przygotowań sali, które nadały niepowtarzalnego charakteru naszym salom lekcyjnym, liczne próby, czas spędzony u fryzjerów, eleganckie kreacje po siedmiu godzinach straciły swoje znaczenie. Z wybiciem północy i ostatnimi taktami muzyki rozpoczął się czas porządkowania, bo przecież w poniedziałek wracamy na lekcje.

Niestety wszystko co dobre kiedyś się kończy. Tak też było i w tym wypadku. Mimo zmęczenia i obolałych nóg wszystkim szkoda było wracać do domu. Na szczęście pozostaną nam wspaniałe wspomnienia.

Z relacji Małgorzaty Surtel, uczennicy kl. 3A

Poloneza w naszym wykonaniu można obejrzeć tutaj

Share Button
Dorota Surtel

„Bardzo kreatywnej i zaangażowanej w edukację młodego pokolenia szkole…”

NASZE SUKCESY, PROJEKTY eTWINNING

Takimi słowami rozpoczyna się dedykacja dla Pani Dyrektor Elżbiety Kot i Rady Pedagogicznej w książce „Jak budować dobrą szkołę?” pod red. G.Mazurkiewicza. W publikacji poświęconej tematowi ewaluacji w oświacie nasze gimnazjum zostało zaprezentowane jako przykład dobrej praktyki i placówka dbająca o budowanie i rozwój jakości pracy szkoły. Warto w tym miejscu przypomnieć, że potwierdzeniem na to są wyniki ewaluacji gimnazjum przeprowadzone w 2014 roku. Można o tym przeczytać na naszej stronie ocena szkoły. O naszym gimnazjum piszą też w ostatnim czasie dwa czasopisma: „Pieniądze są dla szkoły” nr 1/2016 i  „Meritum” nr 3/2015. Oba artykuły dotyczą tematów związanych z programem europejskiej współpracy szkół i rozwoju nauczycieli – eTwinning. Zainteresowanych zapraszamy do lektury pod linkiem media o nas.

Share Button
Aneta Szadziewska

Jesteśmy w LEPSZEJ SZKOLE

PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE, PROJEKTY SZKOLNE, ZAJĘCIA LEKCYJNE

Lepsza szkoła to projekt edukacyjny Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Jest to ogólnopolski program przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Już od kilku lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w tym projekcie, który polega na rozwiązywaniu standaryzowanych testów po każdym dziale podręcznika oraz testów całorocznych. W ciągu roku szkolnego uczniowie piszą 6 testów, w tym Test na wejście, czyli test diagnozujący wiedzę i umiejętności uczniów na początku roku szkolnego na każdym poziomie klas. Aby diagnoza była wiarygodna, test ten przeprowadzany jest każdorazowo na początku września.

Testy są opracowane w dwóch wersjach: A i B i ułatwiają nauczycielom zaplanowanie pracy, kontrolę postępów i analizę wyników nauczania, a uczniom pomagają przygotować się do egzaminu gimnazjalnego. Nauczyciele poloniści mają możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski oraz za każdym razem zobaczenia, czy wyniki ucznia są słabe, przeciętne, czy też wysoko ponad średnią i które z typów zadań sprawiają mu najwięcej trudności.

Po wpisaniu wyników, nauczyciel uzyskuje raport, który jest generowany oddzielnie dla każdego testu w danej klasie i prezentuje wyniki w różnych ujęciach:

 1. rozkład wyników ogólnopolskich i w poszczególnych województwach,
 2. wyniki szkoły na tle województwa i Polski,
 3. rozkład łatwości zadań,
 4. wyniki klasy,
 5. indywidualne osiągnięcia poszczególnych uczniów – prezentacja wyników na skalach staninowej i centylowej.

Program zawiera również wykaz umiejętności z języka polskiego dla uczniów klas 1-3 gimnazjum, sprawdzanych w poszczególnych testach, zgodnych z podstawą programową.

logo_LS

 

 

Share Button
Ewa Kożuszek

Wystawa pasteli Pani Aliny Hładyniuk

EDUKACJA W TERENIE, MY W MEDIACH

art5Zapraszamy do zapoznania się z twórczością p. Aliny Hładyniuk, która nie tylko jest nauczycielem sztuki i plastyki w naszej szkole ale również artystką. W Filii nr 31 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie można obejrzeć wystawę prac wykonanych techniką suchej pasteli. Wystawiane prace, inspirowane przyrodą posiadają niepowtarzalny klimat  i  duże doznania estetyczne, doświadczenie pokoju i wyciszenia.

Wystawę można oglądać do końca lutego w godzinach pracy Biblioteki.

Przeczytaj o wystawie tutaj

Share Button
Dorota Surtel

Konkurs Ojciec Krąpiec – filozof i pedagog

KONKURSY, PATRON SZKOŁY

patron-szkoly4Społeczność Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie serdecznie zaprasza uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w IV edycji wojewódzkiego konkursu: „Ojciec prof. Mieczysław A. Krąpiec – filozof i pedagog” organizowanego przez Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie.

Prof. Mieczysław A. Krąpiec OP – patron naszej szkoły, to jeden z najwybitniejszych filozofów polskich, teolog i humanista; główny twórca Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, która stanowiła w latach PRL ośrodek wolnej myśli filozoficznej. Opracował on spójny system filozoficzny, który wyjaśnia całą rzeczywistość dostępną ludzkiemu poznaniu. Jego filozofia jest największym dokonaniem w zakresie realistycznej i mądrościowej filozofii klasycznej w Polsce i na świecie w XX wieku. Ojciec Krąpiec to także wybitny pedagog, który uformował wiele pokoleń filozofów, tworzących dziś środowisko naukowe rozwijające realistyczny sposób filozofowania.

Regulamin konkursu tutaj

Share Button
Małgorzata Płaczkowska

Warsztaty w Centrum Wolontariatu

EDUKACJA W TERENIE, SAMORZĄD UCZNIOWSKI, WOLONTARIAT

19 stycznia 2016 członkowie Samorządu Uczniowskiego, wraz z jedną z opiekunek – Panią Małgorzatą Fajgielską – uczestniczyli w warsztatach wolontariackich w Centrum Wolontariatu w Lublinie. Tematem przewodnim był… MADAGASKAR.

Na początek panie prowadzące zaproponowały, abyśmy zrobili sobie wizytówki, a później każdy uczestnik dostał piłeczkę, na której mieliśmy za zadanie napisać to, co nas wyróżnia od innych. Następnie głos zabrała pani Monika, która na Madagaskarze spędziła 3 miesiące, pracując tam jako wolontariuszka. Pokazała nam prezentację multimedialną, utworzoną ze zdjęć zrobionych podczas pobytu na wyspie.

Wyruszyliśmy w wirtualną podróż po pięciu miastach. Na początku znaleźliśmy się w stolicy Antananarywy. Pani Monika pomagała tam dzieciom z ubogich rodzin w nauce oraz odmalowywała szkołę, aby można było się tam uczyć. Opowiedziała nam także, jakie są tam warunki życia, strefy klimatyczne, język, waluta, jedzenie, fauna i flora.

Madagaskar to czwarta co do wielkości wyspa na świecie, uważana przez jednych za „Czerwoną Wyspę” ze względu za barwę tutejszych gleb, przez innych za „Wyspę Lemurów”, bowiem daje schronienie ponad 50 różnym gatunkom tych stworzeń. Na wyspie żyje też wiele innych zwierząt m.in. papugi, nietoperze, kameleony, lamy itp. Żyją tam też krowy Zebu, bardzo poważane i czczone przez tamtejszych mieszkańców, podobnie jak to się dzieje w Indiach, gdzie noszą miano „świętych krów”.

Mieszkańcy to Malgasze. Są bardzo mili, serdeczni, otwarci i chętnie służą pomocą. Posługują się głównie językiem malgaskim. Obok niego na wyspie powszechny jest również francuski. Walutą Madagaskarczyków jest ariar. 1000 Ar = 1,6 zł. Na nominale 500 ariarów znajduje się właśnie krowa.

Madagaskar to kraj rolniczy, obok ryżu, który jest postawą kuchni, uprawia się owoce: papaje, mango, banany, limonki, liczi, owoce baobabu i wiele innych. Rośnie tam również wanilia (otrzymaliśmy laskę do powąchania) oraz drzewo ylang – ylang, z kwiatów którego produkuje się esencję zapachową – składnik perfum.

Wszystko to było bardzo ciekawe i bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w tych warsztatach. Dzięki nim dowiedziałam się wielu interesujących rzeczy o Madagaskarze, co było naprawdę frapujące i rozwijające.

Dominika Supryn klasa II a

Share Button
Ewa Kożuszek

V edycja konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

DLA SZÓSTOKLASISTÓW, KONKURSY, NEWSY Z BIBLIOTEKI

Zapraszamy do udziału w V jubileuszowej edycji konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2016. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V i VI szkół podstawowych i gimnazjów miasta Lublin. Hasło przewodnie konkursu to słowa pisarki Carli Montero: „.. książki posiadają aurę, jak każde dzieło sztuki. Książka to nie plik papierów, tak jak obraz nie jest płótnem, jedno i drugie to kreacja w czystej postaci, energia twórcza, i dlatego mają aurę.” Uczestnicy mogą przygotować prace w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i medialnej. W konkursie literackim uczniowie piszą krótkie utwory przeznaczone do gry na scenie. Zadaniem konkursowym w kategorii plastycznej jest samodzielne wykonanie książki artystycznej, a w kategorii medialnej przygotowanie  do wyboru: animowanej recenzji ulubionej książki młodzieżowej z literatury współczesnej, filmu nawiązującego do hasła konkursu lub wykonanie fotografii. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 marca 2016 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie

Regulamin konkursu z okazji ŚDK 2016

Załącznik

Logo PBW

mbplublin

Patronat medialny:

png 150

victor

Share Button
Aneta Szadziewska

Nasze Szymborskie -o sukcesach literackich gimnazjalistek

brak, KONKURSY, NASZE SUKCESY

8 stycznia 2016 roku w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Nałkowskiej przy ul. Słowiczej 5 w Lublinie odbył się finał I Wojewódzkiego Konkursu im. Zofii Nałkowskiej. Konkurs dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej rozgrywany był w pięciu kategoriach: literackiej, plastycznej, fotograficznej, recytacji, biograficzno-historycznej. Organizatorzy finału przenieśli laureatów konkursu w czasy młodości autorki Granicy, czyli w lata 20-te i 30-te. Prezentacja multimedialna pokazywała warszawskie ulice, wynalazki techniki, modę z epoki. Wspaniały klimat międzywojnia tworzyły też dekoracje, kostiumy konferansjerów i uczniów, którzy przygotowali program artystyczny – nastrojowe piosenki i wiersze.

W konkursie wojewódzkim oceniane były również fotografie i wiersze uczniów Gimnazjum nr 3 w Lublinie. Laureatkami konkursu w kategorii literackiej zostały uczennice klasy 3a z naszego gimnazjum: Weronika Budzyńska, która otrzymała nagrodę za zajęcie II miejsca i Justyna Osińska, której wiersze otrzymały specjalne wyróżnienie. Nasze utalentowane gimnazjalistki napisały utwory o niełatwej problematyce psychologicznej. Uczennice przygotowała do konkursu pani Iwona Kozak. Zachęcamy wrażliwą młodzież o artystycznej duszy do twórczości i udziału w konkursach literackich. Nauczyciele języka polskiego służą wsparciem.

Nagrodzone liryki zaprezentujemy na blogu biblioteki http://g3-biblioteka.blogspot.com/p/recenzje-i-prace-uczniow.html

Share Button
Aneta Szadziewska

Niespodzianka z Francji i Włoch

NEWSY Z BIBLIOTEKI

Całej społeczności szkolnej składamy życzenia noworoczne od uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionych szkół z Francji i Włoch. Życzenia napisane na własnoręcznie wykonanych pocztówkach przesłali uczniowie ze szkoły w Wersalu we Francji i Narcao na Sardynii. Niektóre skierowane były imiennie do gimnazjalistów, którzy wysłali im kartki na święta Bożego Narodzenia. Niebawem będzie kolejna okazja do wspólnej wymiany korespondencji. Już z okazji Walentynek będziemy pisać listy podtrzymując tradycję pięknego pisania na papierze. Zapraszamy do udziału w warsztatach w bibliotece szkolnej.

CIMG2610

 

Share Button
Aneta Szadziewska

Weź udział w konkursie „Jak dbać o swoje pieniądze?”

KONKURSY, PROJEKTY SZKOLNE

zbiorka-groszZapraszamy wszystkich gimnazjalistów do udziału w konkursie, zorganizowanym w ramach realizowanego w szkole projektu „Myśl, Oszczędzaj, Inwestuj”.

W ramach konkursu należy wykonać ulotkę, plakat w dowolnym formacie, lub prezentację multimedialną (do 10 slajdów), lub film (do 5 minut).

Treść pracy powinna przybrać formę czytelnych, przekonywujących i realnych zaleceń, rad – jednej lub kilku, które zdaniem autora, stanowią istotę autentycznego dbania o swoje pieniądze.

Prace konkursowe uczniowie wykonują indywidualnie, z wykorzystaniem techniki dowolnej i składają w sekretariacie szkoły lub u swojego nauczyciela matematyki do 2 lutego 2016r.

Na najbardziej pomysłowych uczestników czekają nagrody, których fundatorem jest Narodowy Bank Polski.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !

Share Button
Elżbieta Wojtowicz

Sukcesy artystyczne…

KONKURSY, NASZE SUKCESY

choinkaBoże Narodzenie to święta, z którymi wiąże się tradycja tworzenie szopek Bożonarodzeniowych. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział  II DEKANALNYM KONKURSIE SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH organizowanym przez: parafię p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie , Szkołę Podstawową nr 40 w Lublinie, Przedszkole Niepubliczne z Oddz. Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament oraz Ośrodek nr 1 „Teatr” Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo .

Nagrodzeni uczniowie to:

 1. miejsce Małgorzata Surtel – kl. 3a
 2. miejsce Krzysztof Gąsior – kl. 1c i Bartłomiej Czmielewski – kl. 1c
 3. miejsce Aleksandra Dec – kl. 1b

Zdjęcia obejrzyj tutaj

Share Button
Dorota Surtel

Najpiękniejsza bombka…

KONKURSY, NASZE SUKCESY

choinkaKonkurs na najpiękniejszą bombkę organizowany przez Klub Osiedlowy „Źródło” cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły.

Nagrody otrzymali:

 1. miejsce Krzysztof Gąsior – kl. 1c
 2. miejsce Piotr Kulik – kl. 1a
 3. miejsce Weronika Król – 1b

wyróżnienie: Małgorzata Surtel kl. 3a

Share Button
Dorota Surtel

Wesołych Świąt

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BozeNarodzenieChoinkaDyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły, wszystkim uczniom oraz ich rodzinom życzymy zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech przyniosą one wytchnienie od codziennych zmagań i trosk, a czas spędzony w gronie najbliższych niech napełni serca błogosławieństwem Bożego Dzieciątka. Życzymy też, by Nowy Rok przyniósł szczęście, które sprawi, że wszystkie podjęte działania zakończą się sukcesem.

Samorząd Uczniowski

 

Share Button
Ewa Kożuszek